FISKALIZACIJA

konnFiskalizacija je postupak stavljanja fiskalnog uređaja u funkciju registrovanog prometa. To znači da će obveznici, morati uvesti fiskalne uređaje za evidentiranje ostvarenog prometa, nezavisno o načinu plaćanja (gotovina, žirala, kartica i sl.). Fiskalizacija se sprovodi u KONNAK d.o.o. u prisustvu ovlaštenog servisera i predstavnika poreske uprave.

Obaveza registrovanja prometa preko fiskalnog uređaja je zakonska obaveza svakog poreskog obveznika
Obavezu evidentiranja prometa preko fiskalnog uređaja, nezavisno o načinu plaćanja, ima svako lice koje je upisano u registar za promet dobara odnosno za pružanje usluga. Obveznik je dužan osigurati preduslove da fiskalni uređaj u realnom vremenu razmjenjuje podatke o svakom evidentiranom prometu s kontrolnim tijelom Direkcije.

Porezni obveznici su obavezni:

 • Nabaviti fiskalni uređaj od ovlaštenog distributera KONNAK d.o.o.;
 • Zaključiti ugovor o servisiranju sa ovlaštenim serviserom koji će izvršiti fiskalizaciju uređaja (KONNAK d.o.o.);
 • Održavati uređaj ispravnim;
 • Obaviti tehnički pregled najmanje jednom godišnje;
 • U slučaju neispravnosti uređaja obavijestiti ovlašteni servis odmah a najkasnije u roku od 24 sata. 

Da biste izvrsili svoju Zakonsku obavezu fiskalizacije potrebno je da uradite sljedeće:

 1. Obratite se Konnaku kao ovlaštenom distributeru i serviseru
 2. Zajedno sa nama izaberite fiskalni uređaj u skladu sa Vašim potrebama (fiskalna kasa ili fiskalni stampač)
 3. Potpišite ugovore o kupoprodaji i servisiranju.

Šta je najvažnije kod fiskalizacije?
Iako je svako pitanje važno, dugoročno gledano najvažniji je izbor kvalitetnog servisera. Naime, po zakonu fiskalni uređaj mora stalno biti u mogućnosti da izvršava svoje funkcije (štampanje računa, veza pa poreskom upravom i sl.).
Ukoliko se isti pokvari ili pokaže neku nepravilnost, potrebno ga je bez odgađanja popraviti. Svako otezanje u popravci zakonski tereti najprije obveznika, a zakon je odredio visoke kazne. Shodno navedenom, poklonite svoje povjerenje KONNAK doo, lokalnoj firmi sa velikim iskustvom u servisu IT opreme i printera.

10 razloga zašto da fiskalizaciju Vaše firme prepustite Konnaku:

 1. Mi smo lokalna firma sa višegodišnjim iskustvom u IT sektoru;
 2. Mi imamo iskustvo u održavanju IT opreme i printera;
 3. Mi imamo ovlaštenje od proizvođača za prodaju, servis i tehničku podršku za fiskalne uređaje;
 4. Mi imamo kvalitetne servisere, obučene od strane proizvođača fiskalnih uređaja;
 5. Mi smo Vam obezbijedili ugovor za korištenje GPRS usluga;
 6. Mi vršimo puštanje u rad fiskalnog uređaja (tvz. Fiskalizacija) u našim prostorijama uz prisustvo ovlaštenog lica poreske uprave;
 7. Mi, nakon fiskalizacije, dolazimo u Vašu firmu gdje montiramo i instaliramo fiskalni uređaj;
 8. Mi vršimo obuku Vaših radnika za korištenje fiskalnih uređaja;
 9. Mi za Vas završavamo svu potrebnu ''papirologiju'' (zahtjev za GPRS uslugu, zahtjev za inicijalnu fiskalizaciju – ZIF, obavještenje iz člana 81 Zakona, svi zahtjevi prema poreskoj upravi, itd.);
 10. Mi imamo najpovoljnije uslove finansiranja fiskalnih sistema

 

 

 

**Joomla! Debug konzola**

**Raščlanjivanje grešaka u fajlovima jezika**

**Učitani jezički fajlovi**

**Neprevedene fraze**